Działalność SMJiRJ od I do XI kadencji

Okres obchodów 600-lecia Jasła zaznaczył się aktywnością i wzrostem zainteresowania mieszkańców Jasła i okolic sprawami swego regionu. Uroczystości wyzwoliły tyle głębokiego patriotyzmu i przywiązania do rodzinnego miasta, tyle ofiarności dla jego dalszego rozwoju, że po zakończeniu jubileuszowych uroczystości, gdy przyszło do rozwiązania Komitetu Obchodów, zrodziła się myśl powołania do życia organizacji, która umożliwi jaślanom kontynuowanie pracy dla rozwoju i upiększania swej „Małej Ojczyzny”.

Przeczytaj informację o działalności Stowarzyszenia od I do XI kadencji. Pobierz plik pdf .