Materiały sprawozdawcze

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2021 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Bilans 2021

Informaja dodatkowa 2021

RZIS 2021

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2020 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020 RZIS 2020

Bilans 2020

Informacja dodatkowa 2020

RZIS 2020

Sprawozdanie na walne sprawozdawcze SMJiRJ w 2021 r. za 2020 r.

Plan pracy SMJiRJ na 2021

 

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2019 r.

Wprowadzenie_do_spraw_fin_2019

Sprawozdanie_merytoryczne_2019

Bilans_2019

Informacja_Dodatkowa_2019

Rachunek_zyskow_i_strat_2019

 

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2018 r.

Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_2018

Sprawozdanie_merytoryczne_2018

Bilans_2018

Informacja_dodatkowa_2018

Rachunek zyskow_i_strat_2018

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2017 r.

Wprowadzenie do sprawozdania 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Bilans 2017

Informacja dodatkowa 2017

Rachunek zysków i strat 2017

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2016 r.

sprawozdanie_merytoryczne_2016

Informacje_ogólne_2016

Bilans_2016

Informacje uzupełniające_do_bilansu_2016

Rachunek zysków i strat 2016

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Informacje ogólne 2015

Bilans 2015

Rachunek zysków i strat 2015

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Informacje ogólne 2014

Bilans 2014

Rachunek Zysków i Strat 2014

Informacje uzupełniajace do Bilansu 2014

Przedstawiamy protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 5 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie SMRiJ 2011-2013

Protokół z Walnego Zebrania 2014

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2013 r.

sprawozdanie merytoryczne 2013

Rachunek wyników 2013

Bilans 2013

Informacja dodatkowa 2013

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2012 r.

Sprawozdanie SMJiRJ za 2012 r.

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2011 r.

Potwierdzenie zamieszczenia sprawozdania w Bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego .

Sprawozdanie merytoryczne 2011 SMJiRJ .

Rachunek wynikow 2011 SMJiRJ .

Bilans 2011 SMJiRJ .

informacja dodatkowa 2011 SMJiRJ .