Materiały sprawozdawcze

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2016 r.

sprawozdanie_merytoryczne_2016

Informacje_ogólne_2016

Bilans_2016

Informacje uzupełniające_do_bilansu_2016

Rachunek zysków i strat 2016

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Informacje ogólne 2015

Bilans 2015

Rachunek zysków i strat 2015

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Informacje ogólne 2014

Bilans 2014

Rachunek Zysków i Strat 2014

Informacje uzupełniajace do Bilansu 2014

Przedstawiamy protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 5 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie SMRiJ 2011-2013

Protokół z Walnego Zebrania 2014

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2013 r.

sprawozdanie merytoryczne 2013

Rachunek wyników 2013

Bilans 2013

Informacja dodatkowa 2013

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2012 r.

Sprawozdanie SMJiRJ za 2012 r.

Przedstawiamy materiały sprawozdawcze za 2011 r.

Potwierdzenie zamieszczenia sprawozdania w Bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego .

Sprawozdanie merytoryczne 2011 SMJiRJ .

Rachunek wynikow 2011 SMJiRJ .

Bilans 2011 SMJiRJ .

informacja dodatkowa 2011 SMJiRJ .