Konkurs wiedzy o Jaśle

Dnia 11.03.2015r. (środa) w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Jaśle z okazji obchodów 650 rocznicy nadania praw miejskich Miastu Jasłu, odbył się przegląd wiedzy pod hasłem: „Jasło moje miasto”. W przeglądzie oprócz przedszkolaków z grupy Promyczki, wzięły gościnnie udział dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Jaśle.

Gośćmi honorowymi tego przedsięwzięcia byli: Burmistrz Miasta Jasła –Pani Elwira Musiałowicz-Czech, Panie HalinaJakubiec – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Jaśle i Anna Sikora – przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pan Mariusz Świątek –pracownik jasielskiego muzeum

Celem przeglądu było kształtowanie postawy patriotycznej u dzieci przedszkolnych, przypomnienie i utrwalenie wiedzy o Jaśle, uwrażliwienie na jego piękno a także stworzenia atmosfery miłej, radosnej zabawy połączonej z nauką. Przy okazji była to możliwość wspaniałej integracji środowisk przedszkolnych.

Poprzez piękną recytację wiersza H. Zycha „O Jaśle piosenka” przedszkolaki wprowadziły uczestników we wspaniały nastrój i nawiązały do tematu wiodącego spotkania.

W trakcie różnych sposobów sprawdzania wiedzy (układanie puzzli, odgadywanie zagadek słownych i rysunkowych, budowanie wymarzonego JDK-u, recytacji rymowanek, wierszy i wspólnego śpiewu) – przedszkolaki wykazały się ogromną wiedzą z zakresu wychowania patriotycznego, zapominając przy tym o stresie i tremie.

pm2_kon-w_o_j_1

Na zakończenie wspólnych zabaw, Pan Mariusz Świątek (kustosz muzeum) przybliżył dzieciom postać Stanisława Kadyiego jako honorowego obywatela Miasta Jasła.

Pani burmistrz zaś odznaczając medalami wszystkich uczestników przeglądu wyraziła swoje uznanie i podziw dla ogromu wiedzy dzieci i ich zaangażowania a organizatorom podziękowała za wspaniały sposób realizacji niełatwego przecież tematu. Na zakończenie zorganizowano wspólna sesję zdjęciową.

Podczas całego spotkania na twarzach wszystkich dzieci widać było szczery uśmiech, zadowolenie, radość i satysfakcję.

pm2_k_w_o_j_2/rm/