Konkurs Międzywojewódzki „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”

Konkurs Międzywojewódzki „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” – 2019

   Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, a jego współorganizatorem Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W 2003 r. Gimnazjum nr 2 w Jaśle otrzymało imię Ignacego Łukasiewicza. Na frontonie szkoły wmurowano tablicę o treści: „W hołdzie Honorowemu Obywatelowi Miasta Jasła, twórcy przemysłu naftowego, wielkiemu Polakowi i humaniście, Patronowi naszego Gimnazjum – Ignacemu Łukasiewiczowi – Społeczność Szkolna”. Od tego czasu, corocznie odbywają się w placówce kolejne edycje Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” skierowanego do gimnazjalistów z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego. Od wielu lat partnerem tego przedsięwzięcia jest SMJiRJ.

   Finał XVI edycji konkursu odbył się w dniu 31 maja b.r. w auli ZSM nr 3 w Jaśle. Uroczystego otwarcia dokonała dyrektor szkoły Aleksandra Zajdel-Kijowska. W trzech konkursowych kategoriach uczestniczyła młodzież z dziewięciu szkół. W kategorii wiedzy uczniowie musieli wykazać się dużym zasobem wiadomości z zakresu historii i biografii twórcy przemysłu naftowego oraz z chemii węglowodorów. W części plastycznej przygotowali różnymi technikami prace plastyczne, a w kategorii poetyckiej wiersze związane z działalnością Łukasiewicza. Wiedzę młodzieży oceniało jury w osobach Sebastiana Wiatra – przewodniczącego (Exalo Drilling S.A.) oraz Barbary Kopeć – nauczyciela chemii (ZSM nr 3 w Jaśle).

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria wiedzy (historia i chemia): 1 m. – Artur Czech, Dawid Domasławski, Wiktor Tuleja (SP nr 12 w Jaśle), 2 m. – Amelia Paja, Elwira Ziomek, Przemysław Sochacki (SP w Kątach), 3 m. – Kamila Kisała, Kacper Boczar, Rafał Frąc (klasa gimnazjalna w III LO w Rzeszowie) oraz Weronika Biernacka, Natalia Wojdyła, Mateusz Mosoń (SP w Bączalu Dolnym).

Kategoria plastyczna: 1 m. – Katarzyna Wieczorek (SP nr 2 w Jaśle), 2 m.- Dominika Szkolnik (SP nr 2 w Jaśle), 3 m. – Emily Daniele (SP nr 2 w Jaśle). Nagroda specjalna: Julia Tarnowska (SP nr 12 w Jaśle). Wyróżnienia: Ewelina Wilk (SP w Nowym Żmigrodzie), Karol Kędziora (SP w Kątach).

Kategoria poetycka: 1 m. – Agnieszka Woszczak (SP w Łukawcu), 2 m.- Katarzyna Sokołowska (SP nr 2 w Jaśle), 3 m. – Karolina Sokołowska (SP nr 12 w Jaśle), 4 m. – Aleksandra Czerkowicz (Gimnazjum nr 2 w Jaśle). Wyróżnienia: Natalia Kopeć, Julia Okarma, Antoni Moskal (wszyscy SP nr 12 w Jaśle).

 

   W uroczystym podsumowaniu trzech kategorii konkursowych i wręczaniu nagród uczestniczyła Ewa Kosiek – zastępca dyrektora ZSM nr 3 w Jaśle, a za sprawy organizacyjne konkursu odpowiadali nauczyciele – Ryszard Goryczka i Wiesław Hap – jednocześnie prezes SMJiRJ. Stowarzyszenie przekazało laureatom konkursu wydawnictwa dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Jasła i regionu, w tym Ignacego Łukasiewicza.

Komentarze wyłączone.