Walne zebranie Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego

10 czerwca 2023 r. odbyło się  walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SMJiRJ. Pod nieobecność – ze względu na kłopoty zdrowotne – prezesa Wiesława Hapa  spotkanie otworzył pierwszy zastępca prezesa SMJiRJ Andrzej Gawlewicz. Podobnie, jak w poprzednich latach zebraniu przewodniczył sekretarz SMJiRJ Józef Laskowski, natomiast rolę sekretarza zebrania pełniła Ewa Pietraszek.

W kolejnym punkcie walnego zebrania zastępca prezesa SMJiRJ Andrzej Gawlewicz przedstawił uczestnikom sprawozdanie zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2020-2022. Zebrani mogli usłyszeć o działaniach podejmowanych przez stowarzyszenie w kadencji, która była bardzo trudna ze względu na pandemię koronawirusa. Mimo tego udało się zrealizować wiele wartościowych zadań. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi o zrealizowanych co roku Konkursach Fotograficznych „Jasło-Moje Miasto”, Turniejach Wiedzy o Jaśle dla uczniów szkół jasielskich, oraz  organizacji corocznych „Jasielskich Marszów Wolności”, organizowanych  ku czci uczestników i ofiar słynnej akcji uwolnienia więźniów z niemieckiego więzienia w Jaśle pod kryptonimem „Pensjonat”. W latach 2020-2022 przedstawiciele Sstowarzyszenia uczestniczyli we wszystkich uroczystościach,  ważniejszych spotkaniach, obchodach i rocznicach, jakie miały miejsce w naszym mieście i powiecie.

W ostatnich trzech latach stowarzyszenie kontynuowało wydawanie „Kalendarza Jasielskiego”. Ukazały się również publikacje: „Sławni i zapomniani jaślanie  w ciekawostkach i anegdotach”, autorstwa Wiesława Hapa, „Ignacy Łukasiewicz. Od niego wszystko się zaczęło … Dzieje i ludzie przemysłu naftowego i gazownictwa regionu jasielskiego w 200. rocznicę urodzin Łukasiewicza” autorstwa  Wiesława Hapa oraz „Legendy powiatu jasielskiego” autorstwa Wiesława Hapa. SMJiRJ w 2020 r. zrealizowało zadanie publiczne „Jaślanie pamiętają o historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny” współfinansowane ze środków budżetu Miasta Jasła. Projekt, trwający trzy miesiące, polegał na upamiętnieniu 77. rocznicy Akcji „Pensjonat” oraz 100. rocznicy „Bitwy Warszawskiej” – Cudu nad Wisłą, bitwy pod Firlejówką i zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej. W jego trakcie przygotowano komiks „Akcja Pensjonat” autorstwa Piotra Hudymy. W wersji elektronicznej umieszczono go na stronie internetowej SMJiRJ: jasloiregion.pl. Oprócz tego wydano go w formie papierowej, podobnie jak i uzupełniającą go publikację historyczno-opisową „Tej nocy spełnił się sen o wolności” Wiesława Hapa. Zrealizowano też audycję audio „Gawęda o Akcji Pensjonat” z gawędą historyczną W. Hapa.

W 2020 r. Stowarzyszenie zrealizowało także inny – ogólnopolski projekt. Jego wymiernym i trwałym śladem jest to, że na ścianie bloku przy ul. Szajnochy 55 znajduje się od września 2020 r. mural upamiętniający stulecie wojny polsko-bolszewickiej i „Cudu nad Wisłą”. Projekt muralu „Bitwa Warszawska – Cud nad Wisłą – ku wiecznej pamięci mieszkańców Jasła” został przygotowany i zgłoszony przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego do organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursu „Historyczny Mural – 1920. Polskie zwycięstwo dla wolności Europy”.

W ramach kolejnego zadania publicznego pod tytułem „Legendy Jasielszczyzny” opracowano i wydano w formie  ebooka legendy powiatu jasielskiego, dostosowano treści dla osób ze szczególnymi potrzebami, umieszczono ebooka z legendami Jasielszczyzny  na stronach internetowych Stowarzyszenia i CITiK w Jaśle, przygotowano i nagrano na płytach CD wersję audiobookową z wybranymi legendami, część płyt przekazano do jasielskich przedszkoli, szkół podstawowych i bibliotek, udostępniono też linki do pliku audiobooka na portalach społecznościowych SMJiRJ oraz CITiK.

Po przedstawieniu sprawozdania Andrzej Gawlewicz w imieniu własnym i prezesa Hapa podziękował wszystkim członkom SMJiRJ zaangażowanym w działalność, jak też innym osobom, firmom i instytucjom, które wspierały stowarzyszenie. Wyraził wdzięczność za współpracę samorządowi miasta Jasła oraz lokalnym środkom masowego przekazu.

Po przedstawieniu sprawozdania głos zabrała Patrycja Bimkiewicz – kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM w Jaśle, która przekazała zebranym podziękowania od Burmistrza Miasta za owocną współpracę z UM oraz zapewniła o dalszym wspieraniu organizacyjnym i finansowym działalności SMJiRJ. W kolejnej części zebrania szczegółowy plan pracy Stowarzyszenia na 2023 rok, przybliżył zebranym  drugi zastępca prezesa Bartłomiej Wilk.

W czasie dyskusji przedstawione  zostały propozycje mające na celu rozszerzenie działalności Stowarzyszenia i aktywizację członków stowarzyszenia, zorganizowanie Turnieju Wiedzy o Jaśle pod hasłem „Jaślanie z pasją” – ukazujących ludzi działających w różnych dziedzinach na rzecz „małej ojczyzny”, podjęcie działań na rzecz aktywacji członków Stowarzyszenia poprzez wznowienie działalności sekcji tematycznych Stowarzyszenia np. sekcji fotograficznej czy upiększania miasta oraz działania na rzecz pozyskania nowych członków SMJiRJ, szczególnie młodych, poprzez wznowienie działalności Kół Młodych Regionalistów w szkołach i stworzenie aplikacji „Kalendarza Jasielskiego” na telefonie. W czasie walnego zebrania został również przegłosowany wniosek  zarządu o nadanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia Andrzejowi Gawlewiczowi.

Na walnym zebraniu został wybrany nowy zarząd SMJiRJ. Jego prezesem na kolejną – piątą  kadencję – został wybrany Wiesław Hap, natomiast do zarządu stowarzyszenia zostali wybrani: Andrzej Gawlewicz, Bartłomiej Wilk, Robert Michałowski, Jacek Nawrocki, Patryk Łukasik, Mariusz Skiba, Józef Laskowski, Małgorzata Więch-Kettele oraz Teresa Ryba. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Barbara Żegleń, Teresa Furmanek-Wnęk i Ewa Pietraszek, natomiast do Sądu Koleżeńskiego: Zbigniew Dranka, Zdzisław Świstak oraz  Stanisława Dołęga.

Jacek Nawrocki –  SMJiRJ

Komentarze wyłączone.