Aby upamiętnić Konfederację Barską

W minioną sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyło się wspólne posiedzenie zarządów Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu. Przedmiotem spotkania było przygotowanie przyszłorocznych obchodów 250. rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej.    

Podczas spotkania wstępną koncepcję obchodów przedstawił Marian Kozłowski, znawca problematyki konfederackiej, członek obu stowarzyszeń. W planach jest pozyskanie sojuszników do działań w zakresie upamiętnienia Konfederacji. Przewiduje się m.in.   przygotowanie sesji naukowej, uroczystości patriotycznych oraz kilku związanych z nimi inicjatyw na terenie Beskidu Niskiego i powiatu jasielskiego. Oba zarządy udzieliły Marianowi Kozłowskiemu pełnomocnictwa do ich reprezentowania. Osoby zainteresowane we wsparciu działań prosimy o kontakt z TMNŻ, SMJiRJ, adres: konfederacja_barska@wp.pl.

Uczestnicy spotkania odwiedzili następnie Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej Muzeum im. Leona Karcińskiego. Warto wspomnieć, że jedna z sal muzeum poświęcona jest historii konfederacji. Znajduje się w niej ekspozycja pamiątek powstańczych i m.in. replika munduru konfederata, a na ścianach wiszą portrety Kazimierza Pułaskiego, Karola Stanisława Radziwiłła oraz innych przywódców ruchu, a także najważniejszych postaci epoki, m.in. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Konfederacja, która dziś coraz częściej nazywana jest pierwszym powstaniem narodowym, została zawiązana w Barze na Podolu 29 lutego 1768 r. Objęła niemal cały obszar Rzeczypospolitej, a na terenie powiatu jasielskiego i sąsiednich konfederaci byli bardzo aktywnie. Dochodziło tu do wielu starć z wojskami rosyjskimi, m.in. w Żmigrodzie, Siepietnicy i Samoklęskach. Powstańcy mieli tutaj swoje obozy. Jeden z nich, po którym pozostały jeszcze ślady w topografii terenu, znajdował się w Mytarce pod Żmigrodem. Inny zlokalizowany był w przygranicznym Grabiu. Koniec konfederacji dało wkroczenie zaborczych wojsk austriackich w 1772 r.

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.