Jasielscy emeryci uczcili stulecie niepodległości wspólnie z SMJiRJ

15 listopada 2018 r. w siedzibie koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaśle przy ul. Staszica, odbyło się spotkanie związane z rocznicą Święta Niepodległości. Obchodzone w tym roku miało szczególnie uroczysty charakter, ponieważ na przełomie października i listopada minęło sto lat, od kiedy Polska odzyskała wolność. W tej uroczystości uczestniczyło kilkadziesiąt osób, emerytów i rencistów z terenu naszego powiatu.

Gości powitała pani Maria Tyrpak.  W swym wystąpieniu  zwróciła uwagę na znaczenie Święta Niepodległości dla Polski i Polaków. Uroczystości rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie miał miejsce montaż słowno-muzyczny w wykonaniu członkiń koła. Ubrane w biało-czerwone stroje zaprezentowały interesujący występ artystyczny. Na tle wydarzeń z dziejów Polski i walk o niepodległość deklamowały wiersze oraz śpiewały pieśni o treści patriotycznej, w tym religijnymi i legionowymi. Większość z nich wykonywały wspólnie z nimi osoby przebywające na sali. W swoim lirycznym programie Panie zaprezentowały ważne wydarzenia i  sylwetki zasłużonych w walce o wolność Ojczyzny Polaków. Przybliżyły przełomowe momenty na drodze do niepodległości Polski. Opowiedziały o wartościach, które są ważne dla każdego Polaka. W swoim występie podjęły temat szacunku do przodków, historii oraz miłość do Boga i Ojczyzny. Pod koniec programu jego wykonawczynie oddały hołd naszym rodakom poległym za niepodległość zapaleniem symbolicznego znicza pamięci. Występ wzbudził wśród oglądających zachwyt, o czym świadczyła burza oklasków.

W dalszej części spotkania swoje autorskie wiersze o tematyce patriotycznej zaprezentowały poetki – Krystyna Czeluśniak i Maria Chochołek. Odczytały utwory poświęcone Ojczyźnie oraz walce o jej wolność. Wiersze te były przepojone miłością do Polski.

Na zdjęciu Wiesław Hap.

Głównym gościem uroczystego spotkania był Wiesław Hap – historyk i regionalista, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, autor publikacji na temat dziejów Jasła i regionu. Wystąpił on przed zebranymi emerytami i rencistami z wykładem na temat „Ziemia Jasielska i jej mieszkańcy w drodze do niepodległej II Rzeczypospolitej”.  Przybliżył udział społeczeństwa Jasielszczyzny w działaniach narodowowyzwoleńczych w latach 1768-1922, pracę na tym polu miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Związku Strzeleckiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, Drużyn Bartoszowych. Mówił o udziale w I wojnie światowej w boju o wolną Ojczyznę tutejszych legionistów, harcerzy i żołnierzy odrodzonego w 1918 r. Wojska Polskiego. Przypomniał również o narodzinach na naszych terenach  niepodległej II RP. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy później podjęli z prezesem SMJiRJ dyskusję. Opowiedział im również o niedawnej wizycie patriotycznej na Ziemi Lwowskiej, gdzie w imieniu społeczności jasielskiej nasi harcerze zapalili znicze pamięci na miejscach pochówku rodaków poległych w walce o polskość tamtych ziem.

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na mały poczęstunek.

/ ZERI/

Komentarze wyłączone.