Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia z wizytą w Jaśle

2 czerwca br. w Jaśle i regionie gościli regionaliści ze Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Nasi Goście poznali atrakcje Karpackiej Troi, a następnie wzięli udział w wycieczce po Jaśle.

Stowarzyszenie ma bogatą historię i dorobek. Inicjatywa jego powstania zrodziła się już w 1934 roku, a rok później zarejestrowano Stowarzyszenie Miłośników Dawnego Jarosławia. W 1945 roku, po latach wojny i okupacji wznowiło ono działalność pod nazwą : Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. Podstawową formą jego społecznej aktywności były i są spotkania o charakterze naukowym poświęcone historii miasta, zabytkom i zasłużonym ludziom. SMJ prowadzi działalność edukacyjną, patriotyczną, uczestniczy w kwestach na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza, ma duże osiągnięcia w zakresie wydawniczym. Organizuje wystawy, wieczory artystyczne i wycieczki krajoznawcze.

W ramach ostatniej takiej wycieczki regionaliści z Jarosławia dotarli na teren Jasielszczyzny. Najpierw zwiedzili wszelkie atrakcje „Karpackiej Troi” w Trzcinicy, a później, jak zapisali w swojej elektronicznej internetowej Kronice : „Druga część wycieczki zawiodła nas do Jasła, gdzie dzięki uprzejmości i bardzo ciepłemu przyjęciu Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Pana Wiesława Hapa poznaliśmy historię i teraźniejszość Jasła i ziemi jasielskiej”.

Prezes SMJiRJ Wiesław Hap oprowadził gości w kilkugodzinnej wycieczce po mieście, przybliżył im jego dzieje, zasłużonych ludzi i najciekawsze miejsca, wręczył  im pakiet materiałów promujących Jasło przekazany przez Urząd Miasta Jasła oraz zestaw wydawnictw jasielskiego Stowarzyszenia. Prezes SMJ Dariusz Jasiewicz oraz wiceprezes SMJ Bogusław Ryzner dziękując za miłe przyjęcie zaprosili jasielskich regionalistów do odwiedzenia i zwiedzenia ich pięknego i zabytkowego miasta.

fot. B. Ryzner

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.