Zarząd SMJiRJ uzyskał absolutorium

3Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego przyjęło sprawozdanie ustępującego Zarządu oraz udzieliło mu absolutorium. Został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia. W kolejnej kadencji nadal funkcję prezesa SMJiRJ pełnił będzie Wiesław Hap.

Zebranie odbyło się w sobotę przed południem w Jasielskim Domu Kultury. Ustępujący Zarząd przedstawił szczegółowe sprawozdanie za trzy lata minionej kadencji, w zakresie merytorycznym i finansowym. Pozytywną ocenę Zarząd uzyskał od Komisji Rewizyjnej. W tym roku nie wystąpił też przypadek wymagający interwencji Sądu Koleżeńskiego. Uznanie dla działalności Zarządu znalazło swój wyraz w wyniku głosowania – absolutorium zostało uchwalone przez aklamację.

W  Zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń kultury. Między innymi Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej reprezentował Mieczysław Kormanek,  a Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej – Jerzy Dębiec. Obecny był też Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki, notabene długoletni członek SMJiRJ. Goście dziękowali Stowarzyszeniu za udaną współpracę. Burmistrz pokrótce przedstawił sytuację Jasła, najważniejsze planowane przedsięwzięcia oraz zachęcił do współdziałania w organizacji Jubileuszu 650-lecia lokacji miasta, w roku 2015.

Walne Zebranie było okazją do nadania tytułów honorowych. Tytułem „Zasłużony Członek Stowarzyszenia” wyróżnieni zostali od wielu lat zaangażowani w prace organizacji: Łucja Filipek, Józef Laskowski i Zbigniew Hawliczek oraz mieszkający od wielu laty w Legnicy ale utrzymujący stały kontakt ze Stowarzyszeniem – Marian Wiącek. Ponadto przyznano tytuły „Honorowych Członków Stowarzyszenia”, dla partnerów wspierających SMJiRJ. Tytułem tym wyróżniona została Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Jaśle. Dyplom uznania z rąk prezesa Wiesława Hapa i wiceprezes Felicji Jałosińskiej przyjął Prezes Spółdzielni Andrzej Kaleta. Tytuł ten przyznano również firmie Trans-Wiert Jasło.

29

Na zdjęciu prezes PSS „Społem” Andrzej Kaleta (z lewej) odbiera dyplom od prezesa SMJiRJ Wiesława Hapa i wiceprezes Felicji Jałosińskiej.

Na funkcję prezesa Zarządu na kolejną kadencję wybrano Wiesława Hapa. W skład Zarządu ponownie weszli: Felicja Jałosińska, Andrzej Gawlewicz, Józef Laskowski, Henryk Zych, Eulalia Cetnar, Łucja Filipek, Ewa Pietraszek, Tomasz Kasprzyk, Jacek Nawrocki i Mariusz Skiba. Po raz pierwszy podejmą pracę w Zarządzie: Katarzyna Barzyk i Remigiusz Gogosz. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Bogusława Masteja, Zdzisława Szymańskiego i Barbarę Żegleń. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Józef Piękoś, Bronisław Wójcik i Łukasz Kotulak.

Przed Zarządem nowej kadencji 2014-2016 stoją wyjątkowe zadania. W następnym roku odbędą się obchody 650-lecia lokacji miasta Jasła. Ponadto, wyjątkowy jubileusz, 50-rocznicy istnienia obchodzić będzie samo Stowarzyszenie. Temat przygotowań do tych wydarzeń był najczęściej poruszany podczas sobotniego zebrania.

33

Na zdjęciu od lewej:
w pierwszym rzędzie: Józef Piękoś, Bronisław Wójcik, Katarzyna Barzyk, Felicja Jałosińska, Józef Laskowski, Ewa Pietraszek i  Barbara Żegleń. W drugim rzędzie: Remigiusz Gogosz, Mariusz Skiba, Wiesław Hap, Tomasz Kasprzyk, Zdzisław Szymański i Andrzej Gawlewicz. W trzecim rzędzie: Łukasz Kotulak, Łucja Filipek, Eulalia Cetnar, Henryk Zych i Jacek Nawrocki.

/ms/

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.