SMJiR było współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu  Łukasiewiczowskiego

30 maja 2023 r. w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyła się II edycja Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Chemicznego „Z Ignacym Łukasiewiczem na Ty” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia edukacyjnego było Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Głównym sponsorem konkursu była Firma Exalo Drilling S.A. Grupa ORLEN.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z województwa podkarpackiego zainteresowani życiem, działalnością i osiągnięciami Ignacego Łukasiewicza oraz wiedzą z zakresu chemii. Trzyosobowe zespoły pracowały wspólnie. Laureatami zostali członkowie trzech zespołów z najwyższą ilością zdobytych punktów.

W konkursie uczestniczyło 10 zespołów z 8 szkół z województwa podkarpackiego. Każda szkoła reprezentowana była przez trzyosobowe zespoły, które rozwiązywały test historyczno- chemiczny. Czas przeznaczony jego wykonanie wynosił 60 minut.

Po skończonej pracy uczestniczący w konkursie uczniowie wraz z opiekunami  obejrzeli film o Ignacym Łukasiewiczu oraz wysłuchali prelekcji przedstawiciela Firmy – Exalo Drilling S.A. Grupa ORLEN – Sebastiana Wiatra – jako przewodniczącego jury i górnika-wiertnika. Przybliżył on informacje dotyczące wydobycia ropy naftowej i zaprezentował kilka jej próbek. Zapoznał uczestników konkursu z elementami stroju górniczego, w którym przybył do naszej szkoły. Po prezentacji i podliczeniu punktów ogłoszone zostały wyniki konkursu.

I miejsce zajął zespół Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w składzie: Lena Kraus, Maksymilian Dranka oraz Oliwier Matysik.

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym: Jakub Bystrański, Jakub Stec, Karol Siudak.

Na III miejscu – uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bp. Ignacego Krasickiego      w Jaśle: Antoni Krajewski, Krystian Książkiewicz, Przemysław Stasiowski.

W konkursie wzięły udział jeszcze zespoły reprezentujące takie szkoły jak: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle, Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,  Szkoła Podstawowa w Besku, Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej, Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu, Szkoła Podstawowa im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym (II zespół), Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza  w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle (II zespół).

 

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, które było współorganizatorem przedsięwzięcia oraz fundatorem kilku nagród, reprezentował w czasie tego konkursu prezes Wiesław Hap.

Komentarze wyłączone.