20-lecie Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu

W niedzielę 7 maja 2017 r. Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu obchodziło jubileusz 20-lecia połączony z 75. rocznicą zagłady miejscowych Żydów. W tych uroczystościach uczestniczyła czteroosobowa delegacja władz naszego Stowarzyszenia w składzie: Wiesław Hap – prezes, Felicja Jałosińska – zastępca prezesa, Barbara Żegleń – przewodnicząca komisji rewizyjnej i Henryk Zych – członek zarządu.

Otwarcie nowej sali muzealnej – fot. Kamil Cygan (ze strony TMNŻ)

Żmigrodzkie uroczystości rozpoczęły się od modlitwy ekumenicznej na tamtejszym kirkucie. W jej trakcie przedstawiciel warszawskiej gminy żydowskiej – Icchak Wróbel i Jakub Staszewski ze stowarzyszenia Ahawa Tora z Warszawy oraz ksiądz proboszcz parafii polskokatolickiej w Łękach Dukielskich pomodlili się za pomordowanych żmigrodzkich  Żydów, a następnie delegacja TMNŻ złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pamięci. Później w Ośrodku Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej została otworzona  i poświęcona przez ks. kanonika Henryka Magudę, proboszcza parafii Nowy Żmigród, sala wystawowa poświęcona twórczości ludowej. Odsłonięto tam również tablicę w hołdzie pomordowanym żydowskim mieszkańcom Nowego Żmigrodu i tablicę upamiętniającą dwa dziesięciolecia działalności TMNŻ.

Oficjalna część uroczystości miała miejsce w żmigrodzkim GOK. Tam prezes TMNŻ Jerzy Dębiec przedstawił prezentację o historii i dorobku towarzystwa. Zasłużonym członkom, sympatykom i partnerom wręczył podziękowania i honorowe odznaki. Uchwałą zarządu TMNŻ odznakę ,, Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu” otrzymali m.in.: Felicja Jałosińska, Henryk Zych  i Wiesław Hap. Zarząd TMNŻ przyznał również kilka odznak ,,Za Zasługi Dla Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu”.

W trakcie wręczania odznak honorowych.

W części artystycznej najpierw odbył się koncert gitar klasycznych dziewcząt z ogniska muzycznego z GOK, a później koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu artystów warszawskich – tenora Roberta Mojsy i pianistki Agnieszki Schulz-Brzyskiej. W ramach tego spotkania miała również miejsce promocja książki „Czyny i marzenia. Pamiętnik legionisty” pochodzącego z Nowego Żmigrodu Władysława Kopycińskiego, którą przedstawiła  prof. dr hab. Maria Bubicz z Lublina, wnuczka żmigrodzkiego powstańca styczniowego Piotra Nowosielskiego. Gratulacje na ręce prezesa TMNŻ złożyli m.in.: Maria Kurowska – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Grzegorz Bara – wójt Gminy Nowy Żmigród, Wiesław Hap – prezes SMJiRJ, byli prezesi SMJiRJ – inicjatorzy powstania TMNŻ i jego współorganizatorzy – Felicja Jałosińska i Henryk Zych, ks. proboszcz Roman Jagiełło z parafii polskokatolickiej w Łękach Dukielskich  i Piotr Suski – Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród.

Wójt Grzegorz Bara, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Suski, Prezes Zarządu TMNŻ Jerzy Dębiec – fot. Kamil Cygan.

Oprócz przedstawicieli SMJiRJ w spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci innych zaprzyjaźnionych organizacji, m.in. Stowarzyszenia Folklorystycznego „Wrzos” z Dębowca, Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Dukielskich „Sztetl”, Zarządu Gminnego Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie, Komendy OSP w Nowym Żmigrodzie,  Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie i Stowarzyszenia „Pokolenie” z Kątów. Obecni byli również przedstawiciele rodziny wspomnianego powstańca styczniowego Piotra Nowosielskiego na czele z wnuczkami – prof. Marią Bubicz i jej siostrą,  Hanną Kozik.

Prof Maria Bubicz -fot. Kamil Cygan.

Występ artystów warszawskich – fot. Kamil Cygan.

Henryk Zych, Barbara Żegleń, Wiesław Hap i Felicja Jałosińska podczas zwiedzania muzeum.

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.