Byliśmy obecni na uroczystościach 250. rocznicy Konfederacji Barskiej

W dniach 12-13 maja 2018 r. odbyły się Ogólnopolskie Obchody 250. rocznicy Konfederacji Barskiej w Beskidzie Niskim pod Narodowym Patronatem Prezydenta RP. Pierwszego dnia w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem „Dla wolności ginę. Kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej w 250. rocznicę jej zawiązania”.

Zainaugurował ją prof. dr hab. Andrzej Nowak z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po nim swoje wykłady wygłosili m.in.: prof. dr hab. Zofia Zielińska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Anna Krochmal z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, dr Maria Czeppe z Instytutu Historii PAN z Krakowa, prof. dr hab. Michał Parczewski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dzień później, w niedzielę, uroczystości w Nowym Żmigrodzie rozpoczęła mszą św. w intencji konfederatów barskich w kościele pw. św. Piotra i Pawła. Później zebrani wzięli udział w wycieczce po miejscach działań konfederatów barskich (kościół farny w Bieczu, kapliczki konfederackie, mogiłę konfederacką w Nowym Żmigrodzie oraz szaniec w Motarce). Oficjalne uroczystości z udziałem władz państwowych i samorządowych odbyły się na dziedzińcu przed żmigrodzkim muzeum. Odsłonięto tam pomnik Kazimierza Pułaskiego. Po wystąpieniach wicewojewody podkarpackiego Lucyny Podchalicz i wicemarszałek województwa podkarpackiego Marii Kurowskiej – przed pomnikiem złożono kwiaty, uczczono bohaterów salwą honorową z armaty, a następnie zwiedzono Muzeum im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie, w tym ekspozycję dotyczącą konfederacji barskiej. Rocznicowe obchody zakończono w Gminnym Ośrodku Kultury gdzie zwiedzono okolicznościowe wystawy. 

Wszystkie uroczystości zorganizowali: Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu i Muzeum im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie oraz Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli, przy współudziale Gminy Dukla i Gminy Nowy Żmigród. W konferencji i uroczystościach tych wzięli udział m.in. Wiesław Hap – prezes SMJiRJ oraz członek Stowarzyszenia – Marian Kozłowski, który współorganizował te przedsięwzięcia. Prezes Stowarzyszenia odbył krótką rozmowę z prof. dr. hab. Andrzejem Nowakiem, któremu wręczył książkę „Ziemia Jasielska naszą Małą Ojczyzną”.

Fot. K. Cygan – TMNŻ, Muzeum -Pałac w Dukli, W. Hap

Komentarze wyłączone.