Nie zapomnieliśmy o ważnym wydarzeniu

Wieczorem 7 sierpnia, tuż po 77. rocznicy uwolnienia więźniów w Jaśle, które miało miejsce nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 r., odbył się VIII Jasielski Marsz Wolności im. Płka Stanisława Dąbrowy-Kostki ku czci uczestników i ofiar akcji pod kryptonimem „Pensjonat”. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa jego przebieg miał charakter bardzo kameralny i symboliczny. Uczestniczyło w nim wybranych wcześniej piętnaście osób w maseczkach i z zachowaniem odpowiednich odstępów.

Uczestnicy marszu, jak co roku, zebrali się o godz. 20.30 przed jasielskim pomnikiem Armii Krajowej. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele trzech środowisk, dotychczasowych organizatorów tego patriotycznego przedsięwzięcia. Miasto Jasło reprezentował inspektor Mateusz Smyka, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – prezes Wiesław Hap, sekretarz Józef Laskowski oraz członkowie zarządu – Ilona Dranka i Jacek Nawrocki, a jasielski Hufiec ZHP – instruktorzy – pwd. Magdalena Kamińska-Chudy i pwd. Leszek Woźniacki oraz harcerki i harcerze 139. DH „Lisy”. Nie mogło również zabraknąć współpomysłodawcy wydarzenia – Piotra Hudymy. Po raz pierwszy w tym projekcie patriotyczno-historycznym uczestniczył ks. Radosław Banaś z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle. 

Po wysłuchaniu Hymnu Polskiego Państwa Podziemnego, na tle zapalonych pochodni i zniczy w barwach narodowych, wszystkich zebranych powitał współpomysłodawca marszu – prezes SMJiRJ oraz drużynowy 139. DH „Lisy”, historyk i regionalista Wiesław Hap. Przybliżył genezę i ideę tego patriotycznego spotkania oraz poprowadził jego całość. Następnie zarys akcji „Pensjonat” przypomnieli druhowie Marcin Nawrocki i Michał Lorenc. Ostatnim akcentem pierwszej odsłony wydarzenia było wysłuchanie autorskiego nagrania utworu „Jasielski Marsz Wolności” w wykonaniu Piotra Hudymy.

Później spod pomnika AK ruszył przemarsz trasą, jaką w sierpniową deszczową noc przed 77 laty przebyli więźniowie jasielskiego więzienia wraz z ich wyzwolicielami. Uczestnicy marszu przeszli przez Górkę Klasztorną na plac przy kościele parafialnym na osiedlu Jasło-Żółków. Tam pod krzyżem zapalono lampion pamięci i pod przewodnictwem ks. Jana Gibały proboszcza – emeryta miejscowej parafii pw. NSPJ i NSNMP, wspólnie odmówiono modlitwę w intencji bohaterów „Pensjonatu”, uwolnionych więźniów i późniejszych ofiar. Pomodlono się również za Śp. Felicję Jałosińską, wiceprezesa SMJiRJ, która zmarła tego samego dnia. Pamięć o niej uczczono minutą ciszy.

Na zakończenie druhna Gabriela Schmidt odczytała okolicznościowy apel uczestników marszu wzywający do podtrzymywania pamięci o przeszłości. Piątkowe wydarzenie zakończyło się Apelem Jasnogórskim i wyrażeniem nadziei, że przyszłoroczny Jasielski Marsz Wolności znów będzie przebiegał w normalnych warunkach, z rozbudowanym programem, i jak w ubiegłych latach weźmie w nim udział ponad sto osób.

 

/foto: Ilona Dranka, Milena Gajda/

/SMJiRJ/

Komentarze wyłączone.