JAŚLANIE NA II KONGRESIE STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH

P1240792W dniu 19 maja 2016 r. na terenie obiektów Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego pod hasłem „Dziedzictwo – Pamięć – Tożsamość”. Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta Rzeszowa, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego. Na czele Komitetu Organizacyjnego kongresu stał prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec reprezentujący Uniwersytet Rzeszowski i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Rzeszów.

P1240752Podobnie jak w ubiegłym roku w kongresie wzięła udział reprezentacja Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyło ponad siedemdziesiąt stowarzyszeń regionalnych z całego Podkarpacia. Kongres był okazją do zaprezentowania prowadzonej działalności, której celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego „Małych Ojczyzn”, edukacja historyczna, aktywizacja społeczności lokalnych, wspieranie samorządów w promocji regionu. Wymieniono się doświadczeniami, promowano dziedzictwo historyczno – kulturowe Podkarpacia oraz zwrócono uwagę na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych    i istotny łącznik przeszłości z współczesnością.

P1240787W trakcie kongresu z wykładem „ Dziedzictwo kulturowe i jego znaczenie w kształtowaniu tożsamości społeczności lokalnej” wystąpiła dr hab. Izabela Lewandowska profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, miało miejsce przedstawienie historyczne „Chrzest Polski” w wykonaniu Drużyny Grodu Horodna z Rzeszowa oraz wystąpienia przedstawicieli stowarzyszeń. W trakcie trwania kongresu w holu budynku Rektoratu UR prezentowano dorobek stowarzyszeń, odbyły się musztry paradne, rekonstrukcje i dramy historyczne oraz występy zespołów regionalnych.

DSCF0045Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego reprezentowali na kongresie prezes Wiesław Hap, wiceprezes Felicja Jałosińska, Anna Wojciechowska oraz dwójka uczniów z Gimnazjum nr 2 w Jaśle z tamtejszego Młodzieżowego Koła Miłośników Jasła i Regionu. Wiktor Filip zaprezentował się w stroju pogórzańskim, a Karol Wojdyła w stroju łemkowskim. Prezes Hap i wiceprezes Jałosińska uczestniczyli w obradach i w kuluarowych rozmowach z gośćmi i uczestnikami kongresu. Na stoisku regionalistów jasielskich znalazło się szereg wydawnictw i materiałów SMJiRJ, które cieszyły się zainteresowaniem wielu osób. Ciekawą prezentację swej pracy przedstawiło także Młodzieżowe Koło Miłośników Jasła i Regionu jasielskiego Gimnazjum nr 2. W okolicznościowym biuletynie kongresowym znalazła się również informacja na temat SMJiRJ.

/ZS/

P1240710   P1240789

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.