IV JASIELSKI MARSZ WOLNOŚCI

Logo Jasielskiego Marszu WolnościW piątek 5 sierpnia,  dokładnie w 73. rocznicę Akcji uwolnienia więźniów  w Jaśle (miała miejsce nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 r.)  o godzinie 20.30 pod Pomnikiem Armii Krajowej (obok sądu) zbierają się uczestnicy IV Jasielskiego Marszu Wolności ku czci Bohaterów i Ofiar tej Akcji pod kryptonimem „Pensjonat”. Organizatorami Marszu są:  Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Miasto Jasło i Komenda Hufca ZHP w Jaśle.

Marsz pod patronatem jedynego żyjącego uczestnika Akcji płk Stanisława Dąbrowy – Kostki i burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana nie ma żadnych akcentów politycznych. Mogą w nim wziąć udział osoby, które w ten sposób chcą upamiętnić to ważne wydarzenie sprzed 73 lat. Z zapalonymi pochodniami ok. 20.50 harcerze poprowadzą chodnikami jasielskich ulic uczestników Marszu trasą „odskoku” żołnierzy AK wyprowadzających więźniów w kierunku Żółkowa, by na placu przed kościołem w Żółkowie ok. 21.30 zapalić symboliczny ogień pamięci, odczytać okolicznościowy Apel i odśpiewać ze specjalnie przygotowanych śpiewników kilka pieśni żołnierskich i partyzanckich.

Powyżej logo Jasielskiego Marszu Wolności.

Marsz zakończy się ok. godziny 22.15, po czym uczestnicy na własną rękę wracają do domów. Za udział, a szczególnie za powrót osób niepełnoletnich organizatorzy nie biorą odpowiedzialności. Powinni być oni pod opieką rodziców, nauczycieli, instruktorów harcerskich lub innych upoważnionych przez rodziców pełnoletnich opiekunów. Mile widziane są pochodnie i lampiony oraz chorągiewki w barwach narodowych oraz cywilne stroje z lat wojny i okupacji. Szczególne słowa zachęty do udziału w Marszu są kierowane do wszystkich statystów, w strojach z tamtych czasów, uczestniczących w nagraniach scen do filmu „Akcja Pensjonat”.

Organizatorzy

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.