Z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SMJiRJ

W dniu 11 marca 2017 r. w JDK odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Otworzył je prezes Wiesław Hap, który na wstępie poprosił wszystkich uczestników spotkania o uczczenie minutą ciszy członków Stowarzyszenia, którzy odeszli w ubiegłym roku. Następnie przedstawił kandydatury osób na przewodniczącego i sekretarza zebrania. Przewodniczącym został Józef Laskowski, a sekretarzem Łucja Filipek. W skład  Komisji Wniosków  i Uchwał weszli  Katarzyna Barzyk, Jacek Nawrocki i Andrzej Gawlewicz, a do Komisji Skrutacyjnej powołano Stanisławę Dołęgę, Edwarda Nazgowicza oraz Łukasza Kotulaka.

Na zdjęciu powyżej: władze Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego (fot. W. Mendys).

Sprawozdanie z działalności w okresie trzyletniej kadencji przedstawił prezes Zarządu Wiesław Hap, zaś sprawozdanie finansowe złożyła skarbnik Eulalia Cetnar. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Barbara Żegleń, zapoznała zebranych ze sprawozdaniem tej komisji, natomiast wiceprezes Zarządu Felicja Jałosińska przybliżyła plan pracy Stowarzyszenia oraz projekt budżetu na 2017 rok. Walne zebranie przyjęło te dokumenty ustępującego Zarządu, z uznaniem odniosło się do wielu jego działań oraz jednogłośnie udzieliło mu absolutorium.

Został również wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia. Po raz kolejny na funkcję prezesa SMJiRJ wybrano Wiesława Hapa. W skład Zarządu weszli:  I zastępca prezesa – Felicja Jałosińska, II zastępca prezesa – Andrzej Gawlewicz, sekretarz – Józef Laskowski, zastępca sekretarza – Łucja Filipek, skarbnik – Eulalia Cetnar, zastępca skarbnika – Ilona Dranka, członkowie Zarządu: Katarzyna Barzyk, Henryk Zych, Tomasz Kasprzyk, Jacek Nawrocki, Mariusz Skiba i Robert Michałowski. W Komisji Rewizyjnej pracować będą: przewodnicząca – Barbara Żegleń, Zdzisław Szymański, Henryk Żegleń – członkowie, a Sąd Koleżeński stanowią: przewodniczący – Józef Piękoś oraz Bronisław Wójcik i Zbigniew Dranka – członkowie.

W ramach dyskusji odniesiono się do aktualnych spraw i problemów działalności SMJiRJ oraz do jego ambitnych planów. Poruszono m.in. kwestie włączenia się do upamiętnienia zbliżającej się 250-tej rocznicy zawiązania konfederacji barskiej i setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz przygotowania wydawnictwa „Rocznik Jasielski” tom VIII. Na zakończenie głos w dyskusji zabrał Dariusz Wróblewski, jeden z członków założycieli SMJiRJ, który podziękował Zarządowi za ogromny wkład pracy społecznej w działania Stowarzyszenia na kilku polach. Nowemu Zarządowi życzył dalszych sukcesów i utrzymania równie wysokiego poziomu służby na rzecz miasta i mieszkańców jak dotychczas.

/SMJiRJ/

fot. J. Nawrocki.

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.