Walne zebranie Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego

W marcu br. miało się  odbyć zebranie sprawozdawczo-wyborcze SMJiRJ. Niestety, sytuacja wymuszona przez epidemię spowodowała przesunięcie zebrania na inny termin podyktowany względami bezpieczeństwa.

Zebranie otworzył prezes stowarzyszenia Wiesław Hap. Przywitał obecnych oraz uzasadnił powód przesunięcia terminu walnego zebrania, którym  były ograniczenia spowodowane rozwojem pandemii COVID-19 i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Następnie prezes wymienił nazwiska osób zaangażowanych w działalność stowarzyszenia, które w czasie minionej kadencji oraz w ostatnich miesiącach zmarły. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Felicji Jałosińskiej i Czesława Leosza – byłych wieloletnich prezesów SMJiRJ,  Bogusława Masteja, Adama Nowaka, Eulalii Cetnar,  Zdzisława Szymańskiego, Józefa Biernackiego, Henryka Żeglenia oraz Łucji Filipek – wieloletnich członków władz stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebraniu przewodniczył sekretarz SMJiRJ Józef Laskowski, rolę sekretarza zebrania pełnił Mariusz Skiba. W trakcie spotkania głos zabrała, reprezentująca Burmistrza Miasta Jasła Patrycja Bimkiewicz – Kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Jaśle. Podziękowała za działania stowarzyszenia na rzecz społeczności miasta Jasła i złożyła deklarację chęci dalszego wspierania przez samorząd miejski jego inicjatyw i prac na wielu polach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnym punkcie zebrania prezes SMJiRJ Wiesław Hap przedstawił uczestnikom obszerne sprawozdanie zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2017-2019. Zebrani mogli usłyszeć, że SMJiRJ zorganizowało wiele wartościowych przedsięwzięć kulturalnych, m.in. było organizatorem cyklicznych projektów takich jak m.in.: Konkurs Fotograficzny „Jasło-Moje Miasto”, Turniej Wiedzy o Jaśle dla uczniów szkół jasielskich, współorganizatorem Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” oraz „Jasielskich Marszów Wolności” ku czci uczestników i ofiar słynnej akcji uwolnienia więźniów z niemieckiego więzienia w Jaśle pod kryptonimem „Pensjonat”. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli we wszystkich uroczystościach,  spotkaniach, obchodach i rocznicach, jakie miały miejsce w naszym mieście i powiecie (m.in. w jubileuszach zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i instytucji). Z inicjatywy stowarzyszenia została odsłonięta 15 sierpnia 2018 r. tablica upamiętniającą jaślan walczących w latach 1914-1922 o niepodległość Ojczyzny. Stowarzyszenie było współorganizatorem plenerowego widowiska na płycie Rynku odtworzenia narodzin niepodległości w Jaśle. W okresie sprawozdawczym zostały wydane kolejne edycje  „Kalendarza Jasielskiego”. Z okazji stulecia niepodległości została wydana książka „Jasielska droga do niepodległości”, której redaktorami i głównymi autorami byli Wiesław Hap , Felicja Jałosińska i Zdzisław Świstak. Publikacja ta została wyróżniona na forum ogólnopolskim. Członkowie stowarzyszenia byli współautorami opracowań „Jasielska agora w ilustracjach” oraz albumu „Jasło. Dawne, zniszczone, odbudowane, współczesne”. To tylko kilka przykładów z mnóstwa dokonań stowarzyszenia. Na koniec prezes podziękował wszystkim członkom SMJiRJ zaangażowanym w działalność, jak też innym osobom, firmom i instytucjom, które wspierały stowarzyszenie. Wyraził wdzięczność za współpracę samorządowi miasta Jasła oraz lokalnym środkom masowego przekazu.

Na walnym zebraniu został wybrany nowy zarząd SMJiRJ. Jego prezesem na czwartą kadencję został wybrany Wiesław Hap, natomiast do zarządu stowarzyszenia zostali wybrani: Andrzej Gawlewicz (I zastępca prezesa),  Bartłomiej Wilk (II zastępca prezesa), Józef Laskowski (sekretarz), Magdalena Białek (zastępca sekretarza), Robert Michałowski (skarbnik), Patryk Łukasik (zastępca skarbnika), Małgorzata Więch-Kettele, Mariusz Skiba, Jacek Nawrocki i Tomasz Kasprzyk – członkowie zarządu. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Barbara Żegleń (przewodnicząca), Teresa Furmanek-Wnęk i Józef Piękoś, a do Sądu Koleżeńskiego: Henryk Zych (przewodniczący), Ewa Pietraszek i Alina Zdunek.

Jacek Nawrocki –  SMJiRJ

Komentarze wyłączone.