Wspomnienie o śp. Michalinie Jasińskiej

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

O Tej, która zakładała nasze Stowarzyszenie
–  wspomnienie o śp. Michalinie Jasińskiej

M.Jasińska

W dniu 26 lipca pożegnaliśmy śp. Michalinę Jasińską z domu Burkot (1921 – 2014). Większość swojego życia związała z Jasłem. Oprócz rodziny i pracy zawodowej oddała się służbie społecznej na rzecz naszego miasta  i jego mieszkańców. Działała na kilku polach pracy społecznej, w tym bardzo aktywnie w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz w jasielskim Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego.

Do ZHP wstąpiła w 1934 roku, pięć lat później, w roku 1939 ukończyła średnią szkołę pedagogiczną w Częstochowie. Po zakończeniu wojny bardzo mocno włączyła się w służbę instruktorską.  Harcmistrzynią została w 1965 roku. Działała na licznych polach funkcjonowania Hufca ZHP w Jaśle. W społecznej pracy na rzecz najmłodszych bardzo mocno związana była również  z  jasielską placówką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którą współtworzyła.

Przez kilka dziesięcioleci była bardzo  zaangażowana w życie społeczne Jasła. W 1965 roku wniosła istotny wkład w pracę Komitetu Organizacyjnego Obchodów 600. lecia Jasła,    a następnie została członkiem założycielem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.  Przez wiele lat była aktywnym członkiem naszego Stowarzyszenia, pracowała społecznie również w Zarządzie SMJiRJ oraz w Komisji Rewizyjnej. Zawsze służyła dobrą radą, wsparciem i pomocą.

Swoje pracowite i niezwykle aktywne życie zakończyła w wieku 93 lat w dniu 22 lipca 2014 roku. Msza pogrzebowa miała miejsce 26 lipca w kościele parafialnym w „gnieździe” rodzinnym Zmarłej – w Turzy. Tam też, na miejscowym cmentarzu, zostały złożone Jej prochy. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele Komendy Hufca ZHP  Jaśle oraz prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, który w imieniu Zarządu złożył na grobie wiązankę kwiatów, a najbliższej Rodzinie Zmarłej – wyrazy głębokiego współczucia.

Dla tych wszystkich, którzy Ją znali pozostanie w świadomości jako osoba niezwykle aktywna, inteligentna, serdeczna, pogodna, uczynna, która nie żyła tylko dla siebie. Na zawsze zostanie w naszych sercach i pamięci.

Prezes SMJiRJ
Wiesław Hap

/ms/

Still quiet here.sas

Skomentuj wpis

You must be logged in to post a comment.