Wyniki XXXII Turnieju Wiedzy o Jaśle

Serdecznie zapraszamy uczniów – laureatów i wyróżnionych – wraz z nauczycielem lub rodzicem na uroczyste podsumowanie XXXII Turnieju Wiedzy o Jaśle pod hasłem  80. rocznica Akcji „Pensjonat” i Akcji „Gamrat”  pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła, Starosty Jasielskiego  i Prezesa Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle, pod patronatem medialnym TVJ Jasło i Telewizji Obiektyw zorganizowanego przez SMJiRJ oraz MDK w Jaśle. Odbędzie się ono w środę 14 czerwca 2023 r. w sali Generatora Nauki GEN w Jaśle przy ul. Bednarskiej 2 o godz. 16.30.

 

Prezentujemy szczegółowe wyniki XXXII Turnieju Wiedzy o Jaśle

Kategoria: praca plastyczna

Kategoria wiekowa:

 – z klas I-III szkół podstawowych:

Laureaci  –  Oliwia Kędzior  –  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle, Urszula Wolnik  –  Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle

Wyróżnienia I stopnia – Igor Winogrodzki   –  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta  w Jaśle, Albert Różycki  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienia II stopnia –  Hubert Wróbel –  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta  w Jaśle, Liliana Macek –  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

 – z klas IV-VI szkół podstawowych:

Laureaci – Zuzanna Bracik  – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle, Klaudia Wyżkiewicz –   Szkoła Podstawowa nr 2    z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle

Wyróżnienia I stopnia – Dominik Zajdek  – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle, Weronika Brożyna –  Szkoła Podstawowa nr 2  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle

Wyróżnienia II stopnia –  Michał Ślusarczyk – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, Anna Mazan – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle

– z klas VII-VIII szkół podstawowych:

Lauretka – Maja Witusik  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienia I stopnia – Maciej Włudzik  –  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta  w Jaśle, Julia Zegarowska  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienia II stopnia – Emilia Matelowska – Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaśle, Martyna Matecka   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

– ze szkół ponadpodstawowych:

Laureatka – Elwira Potocka   Zespół Szkół nr 4 w Jaśle („Ekonomik”)

Wyróżnienia I stopnia – Tomasz Orlef  – Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, Angelika Samborska  – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, Kamil Sroka  – II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle

Wyróżnienia II stopnia – Paweł Data – Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, Julia Owczarska – II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle

Komisja oceniająca prace: BOGDAN SAMBORSKI, ANNA  BROŻYNA,  JAN KUKUŁKA, PIOTR BETLEJ, ANDRZEJ GAWLEWICZ, TOMASZ KASPRZYK

 

Kategoria: praca opisowa historyczno-literacka z wykorzystaniem fotografii archiwalnych

Kategoria wiekowa:

 – z klas IV-VI szkół podstawowych:

Laureat – Anna Filar  – Szkoła Podstawowa  nr 11 w Jaśle

Wyróżnienia I stopnia – Michał Selwesiuk  – Szkoła Podstawowa nr 2    z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle, Kamila Czyżowicz  Szkoła Podstawowa nr 2    z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle

Wyróżnienia II stopnia – Albert Czeluśniak  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, Michał Budziak  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

– z klas VII-VIII szkół podstawowych:

Laureat – Maksymilian Dranka – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienie I stopnia – Natalia Kopeć  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienie II stopnia – Oliwier Tuleja  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

– ze szkół ponadpodstawowych:

Laureat – Milena Florek  – II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle

Wyróżnienie I stopnia – Eryk Borkowski  – Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle

Wyróżnienie II stopnia – Jakub Dachowski  – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle          

Komisja oceniająca prace: JÓZEF LASKOWSKI, ANDRZEJ MROCZKA, RYSZARD TUREK, ROBERT NOWIŃSKI

 

Kategoria: wiersz na temat Akcji „Pensjonat” lub Akcji „Gamrat”

Kategoria wiekowa:

 – z klas IV-VI szkół podstawowych:

Laureaci – Anna Czech  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, Weronika Mokrzycka  –  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta  w Jaśle

Wyróżnienia I stopnia – Gabriela Gierut –  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle, Łukasz Michałowski  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienia II stopnia – Weronika Brożyna – Szkoła Podstawowa nr 2    z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle, Julia Tomkiewicz –  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta  w Jaśle

– z klas VII-VIII szkół podstawowych:

Laureaci – Kacper Barzyk  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienia I stopnia – Karolina Szerląg  –  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle, Lena Maczuga  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienia II stopnia – Natalia Kopeć – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

– ze szkół ponadpodstawowych:

Laureat – Natalia Mastaj – II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.

Komisja oceniająca prace: KATARZYNA KOCZWARA(PRZEWODNICZĄCA), JANINA BIELEŃ, KRYSTYNA ZIEMBA

 

Kategoria: forma multimedialna (prezentacja, film)

Kategoria wiekowa:

 – z klas IV-VI szkół podstawowych:

Laureaci – Ava Marczyńska  – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle,   Liliana Orlińska  –  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle,   Filip Górniak –  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

Wyróżnienia I stopnia – Emilian Bebło – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle,   Oskar Gajda – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Wyróżnienia II stopnia – Michał Trychta – Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle

– z klas VII-VIII szkół podstawowych:

Wyróżnienia I stopnia – Zuzanna Samborska – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

– ze szkół ponadpodstawowych:

Laureaci – Kamil Budziak – Zespół Szkół  nr 4 w Jaśle

Wyróżnienia I stopnia –  Wojciech Kita – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Wyróżnienia II stopnia –  Mikołaj Salamon – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Komisja oceniająca prace: BARTŁOMIEJ WILK, KATARZYNA GĄDEK, PIOTR JURYŚ, PIOTR TRZNADEL.

 

oraz

Nagroda Specjalna Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu dla Oliwiera Biela ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle za wiersz i pracę plastyczną

Nagroda Specjalna Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu dla Ilony Zając ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle za kreatywne podejście do tematu w kategorii prac multimedialnych

 

                                                                                            Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze wyłączone.