Nasi przedstawiciele podczas miejskich obchodów 80. rocznicy Akcji „Pensjonat”

Uroczystości miejskie miały miejsce w Jaśle w niedzielę 6 sierpnia i rozpoczęły się mszą świętą w kościele franciszkańskim. Następnie uczestnicy wydarzenia, przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej, przeszli pod pomnik Armii Krajowej. Tam wysłuchano Hymnu Państwowego i odczytano Apel Pamięci.

Przebieg akcji przypomniał Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, a okolicznościowe przemówienie wygłosił Henryk Rak, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła. Później nastąpiło składanie kwiatów pod pomnikiem AK. Wśród delegacji, które złożyły biało-czerwone wiązanki znaleźli się również przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego w osobach – prezesa Wiesława Hapa i Jacka Nawrockiego – członka zarządu. Wartę honorową wystawili harcerze Hufca ZHP w Jaśle i żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po zakończeniu uroczystości osoby w niej uczestniczące mogły obejrzeć okolicznościową wystawę plenerową związaną z tą słynną akcją oraz poświęconą jej bohaterowi ppłk. Stanisławowi Dąbrowie-Kostce. Wystawę zorganizowało SMJiRJ, a przygotował ją Bartłomiej Wilk – zastępca prezesa zarządu. Z kolei prezes Wiesław Hap jako historyk, regionalista i badacz dziejów Kedywu Podokręgu ZWZ-AK Rzeszów udzielił wywiadu TVP Rzeszów na temat Akcji „Pensjonat” i zorganizowanych przez Stowarzyszenie – corocznego Jasielskiego Marszu Wolności oraz wspomnianej wystawy.

Na zdjęciu W. Hap i J. Nawrocki. Fot. Ilona Dranka

Fotografie poniżej B. Wilk.

 /pz/

Komentarze wyłączone.