Setna rocznica urodzin Doktora Albina Pietrusa – pierwszego Prezesa SMJiRJ

W środę 24 stycznia 2024 r. minęła setna rocznica przyjścia na świat wyjątkowo zasłużonego dla Jasła i Ziemi Jasielskiej  Człowieka wielu pasji i profesji. Tak trzy miesiące temu – przygotowując materiał nawiązujący do zbliżających się rocznic do „Kalendarza Jasielskiego 2024” – przypominali Albina Pietrusa: zmarły przed kilku dniami śp. Zdzisław Świstak i obecny prezes SMJiRJ – Wiesław Hap.

Albin Pietrus był wielce zasłużonym dla Jasła lekarzem, społecznikiem i animatorem kultury. Przyszedł na świat w Dukli 24 stycznia 1924 r. Szkołę powszechną i średnią ukończył w Borysławiu. W czasach drugiej wojny światowej i w latach okupacji niemieckiej pracował w przemyśle naftowym, był aktywnym żołnierzem oddziału dywersyjnego Armii Krajowej awansowanym do stopnia porucznika i uczestniczył w akcjach zbrojnych.

Po wojnie podjął wyższe studia medyczne, które ukończył w 1950 r. Po przybyciu na stałe do Jasła w 1953 r. rozpoczął pracę ordynatora Oddziału Dziecięcego w Zespole Opieki Zdrowotnej. Organizował tu od podstaw pion lecznictwa dziecięcego. Oprócz działań na niwie lekarskiej włączył się również w pracę społeczną. Był prekursorem muzealnictwa  w Jaśle. Czynił starania o utworzenie w mieście muzeum, w tym celu gromadził i opracowywał zebrane różnorodne eksponaty oraz organizował wystawy.

W 1965 r. był członkiem Komitetu Obchodów sześćsetlecia nadania Jasłu praw miejskich, a następnie współorganizatorem, członkiem założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, w którym pełnił też funkcję przewodniczącego sekcji muzealnej. Dzięki jego usilnym staraniom i skutecznym zabiegom SMJiRJ w 1969 r. powstało w Jaśle Muzeum Regionalne. Jego wkład pracy w to dzieło był ogromny i nieoceniony. W 1991 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę, ale nie przestał działać społecznie.

W 1993 r. utworzył jasielski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, którego został prezesem. Organizował pomoc materialną Polakom na Wschodzie i szerzył kulturę polską wśród tamtejszej Polonii. Był pasjonatem, kolekcjonerem, wspaniałym poetą, świetnym organizatorem. Zmarł  18 marca 2003 r. i spoczął na Starym Cmentarzu w Jaśle. Za działalność na wielu polach w 1996 r. Rada Miejska nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła. W mieście jest też ulica nosząca jego imię.

 

Komentarze wyłączone.