Odbył się kolejny Konkurs Fotograficzny „Jasło – Moje Miasto”

W sali audytoryjnej  Generatora Nauki GEN w Jaśle miało miejsce uroczyste podsumowanie XXIX Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto”, którego temat brzmiał „Jasło malowane światłem”. Konkurs odbył się pod Patronatem Burmistrza Miasta Jasła i jak co roku został zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

Tegoroczna edycja konkursu nosiła tytuł „Jasło malowane światłem”. Organizatorzy oczekiwali od uczestników „malowanych światłem interpretacji obrazów i szkiców jasielskich, zapisanych i zaklętych w przestrzeni fotograficznej, na kadry i ujęcia portretujące ulotny, często odchodzący już w niepamięć świat jasielskiej przyrody i zrosłe z nim pejzaże, krajobrazy, obiekty architektury, drzewa, kwiaty”. Zachęcali do przedstawienia własnych wizji artystycznych, których tematem przewodnim jest światło i barwa. Zaprosili do podróży z aparatem fotograficznym, do zanurzenia się w magiczną przestrzeń Jasła i namalowania jej w postaci kadrów zdjęć, do przedstawienia świata widzianego przez obiektyw aparatu, w którym największe znaczenie odgrywa światło oraz jego relacje z fakturą i kolorem.

Wszystkie prace oceniała komisja w składzie: Tomasz Kasprzyk – członek sekcji fotograficznej SMJiRJ, członek Związku Polskich Artystów Fotografików – przewodniczący komisji, Katarzyna Gądekgraficzka JDK, dr Wacław Mendys – członek sekcji fotograficznej SMJiRJ, Tomasz Olbrot – plastyk, Bogdan Samborski – artysta rzeźbiarz, członek SMJiRJ oraz Bartłomiej Wilk –  zastępca prezesa SMJiRJ.

W kategorii szkół podstawowych:  I miejsce zajął  Miłosz Majewski (SP nr 12 w Jaśle), II miejsce Tymoteusz Łącki (SP nr  4 w Jaśle), III miejsce Emilia Dusza (SP nr 12 w Jaśle) a  wyróżnienia uzyskali:  Daria Tęcza (MDK w Jaśle/SP nr 4 w Jaśle),  Julia Mastej (SP w Samoklęskach) i Katarzyna Kisiołek (MDK w Jaśle/SP nr 4 w Jaśle).

W kategorii szkół ponadpodstawowych: na I miejscu uplasował się  Igor Witusik (Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle), II miejsce zajęli: Antonina Schmidt (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle) i Jakub Kumor (Zespół Szkół Technicznych w Jaśle), a III miejsce – Natalia Dudek (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle).  Wyróżnienia otrzymali zaś:  Amelia Wilisowska (Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach), Mikołaj Piątkowski (Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle), Mateusz Łaski (Zespół Szkół Technicznych w Jaśle) i Martyna Lach (IV Liceum Ogólnokształcące w Jaśle).

W ostatniej z ocenianych – kategorii osób dorosłych kolejne miejsca zajęli:  I miejsce –  Wojciech Domagała, II miejsce –  Bartosz Litka, III miejsce –  Krzysztof Czekaj  i  Justyna Krowiak-Czeran, a wyróżnienia uzyskali:  Inga Marczyńska, Wiesław Telega oraz Łukasz Piątkowski.

Uroczystość podsumowania konkursu rozpoczął w imieniu organizatorów Wiesław Hap – prezes SMJiRJ, który najpierw poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy zmarłego kilka dni wcześniej śp. Zdzisława Świstaka – historyka regionalisty, zasłużonego dla Miasta Jasła i dla SMJiRJ. Prezes Stowarzyszenia powitał zebranych oraz podziękował Krzysztofowi Haluchowi – kierownikowi GEN za współpracę przy organizacji finału tego odbywającego się już po raz 29 z rzędu corocznego projektu.

Następnie głos zabrał Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, który podobnie jak w ubiegłych latach objął konkurs swoim honorowym patronatem.  Burmistrz pogratulował wszystkim laureatom i wyróżnionym, wyraził słowa uznania za wykonanie ciekawych i wartościowych prac oraz podziękował organizatorom za kolejne przygotowanie i przeprowadzenie tego najstarszego z obecnie realizowanych w naszym mieście konkursów fotograficznych o tematyce jasielskiej.

Później zebrani wysłuchali krótkiego występu młodych wokalistów MDK przygotowanych przez ich nauczycielkę muzyki – Małgorzatę Czeluśniak. Szymon Wojdyła wykonał utwór „Już nie zapomnisz mnie” – popularną piosenkę z filmu „Zapomniana melodia” z 1938 r. a Zuzanna Gałuszka zaśpiewała utwór „Pewnego razu w grudniu” z filmu „Anastazja”.

Po tej dedykacji muzyczno-wokalnej złożonej wszystkim przybyłym nagrodzonym fotografikom, w dalszej części spotkania swoimi refleksjami z zebranymi podzielił się członek jury – dr Wacław Mendys. Podkreślił, że oceniający fotografie konkursowe mieli sporo pracy, bowiem wpłynęło ich ponad sto dwadzieścia, a ich autorami było blisko czterdziestu autorów. Zdaniem jurora, poziom artystyczny fotografii był wysoki. Wybierając najlepsze prace członkowie komisji je oceniającej brali pod uwagę kilka ważnych aspektów, szczególnie kreatywność i twórczą wyobraźnię autorów zdjęć.

Wszyscy laureaci odebrali  okolicznościowe dyplomy przygotowane przez Justynę Maniak i Agnieszkę Kuczałę-Kołodziej z MDK i nagrody ufundowane przez Miasto Jasło oraz SMJiRJ. Wręczyli je: dr Wacław Mendys – w imieniu jurorów oceniających prace, Agnieszka Kuczała-Kołodziej – w imieniu MDK w Jaśle i Wiesław Hap – prezes SMJiRJ w towarzystwie Jacka Nawrockiego – członka Zarządu SMJiRJ. Drobne upominki młodym wokalistom MDK w podziękowaniu za ich występ wręczył Józef Laskowski – sekretarz Zarządu SMJiRJ.

Warto dodać, że nagrodzone prace zostały zaprezentowane na okolicznościowej wystawie przygotowanej przez Dariusza Tęczę – nauczyciela prowadzącego sekcję fotografii w jasielskim MDK. Można ją oglądać w holu Generatora Nauki GEN w Jaśle do końca ferii zimowych.

Organizatorzy konkursu jeszcze raz dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, gratulują nagrodzonym i już dzisiaj zapraszają pasjonatów fotografowania do udziału w następnej jego edycji, której tematyka podana zostanie w czerwcu.

 /SMJiRJ i MDK w Jaśle/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze wyłączone.