Zaproszenie do udziału w XXXIII edycji TURNIEJU WIEDZY O JAŚLE

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Jaśle do udziału w XXXIII edycji TURNIEJU WIEDZY O JAŚLE pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła, Starosty Jasielskiego i Prezesa Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. Jasło.   
W tym roku będzie miał charakter konkursu pod tytułem „80. rocznica wysiedlenia i zniszczenia Jasła przez Niemców w 1944 r.” Konkurs będzie miał na celu poznanie oraz przypomnienie przyczyn, okoliczności, przebiegu i skutków wysiedlenia i zniszczenia Jasła przez okupanta niemieckiego w 1944 r. Szczególnie mile widziane i cenione będą wspomnienia rodzinne z tamtych czasów. Przewidziane są cztery kategorie wiekowe dla uczniów: z klas I – III, klas IV – VI i klas VII – VIII szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych. Uczniowie będą mogli przygotować prace w pięciu kategoriach merytorycznych: – praca plastyczna, praca historyczno-literacka z wykorzystaniem fotografii archiwalnych, wiersz, praca multimedialna oraz wywiad ze Świadkiem historii lub Członkiem Jego Rodziny. Konkurs ogłaszamy początkiem marca 2024 r. – termin złożenia prac mija 15 maja 2024 r. Ogłoszenie wyników, przekazanie nagród i dyplomów nastąpi na przełomie maja i czerwca 2024 r.
 

 

/RM

Komentarze wyłączone.